Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja o dostępności

Czcionka:

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku

Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku.

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-11

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

Obecna strona nie jest dostępna w pełni dla osób niepełnosprawnych, brakuje w niej między innymi opisów alternatywnych do zdjęć zamieszczonych na stronie oraz dołączane pliki są w postaci skanu. W chwili obecnej trwają prace związane z dostosowaniem strony internetowej do przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Foch, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku. Adres poczty elektronicznej: lackbiblioteka@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 24 384 14 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeśli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Przedmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, przedmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (http://www.rpo.gov.pl)

 

 

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku mieści się w dwóch lokalizacjach:

  1. Biblioteka Główna - ul. Kolejowa 5, 09-520 Łąck

Gminna Biblioteka Publiczna znajduje się w budynku Przedszkola Samorządowego w Łącku.

Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach.

Wejście do budynku znajduje się od ul. Kolejowej. Aby dostać się do budynku należy przejść furtką główną albo – w godzinach 6.00 – 16.00 furtką boczną od strony parkingu i zajezdni autobusowej.

Biblioteka zajmuje jeden poziom i jest to wysoka piwnica. Zajmuje dwie sale: wypożyczalnię z kącikiem czytelniczym oraz gabinet dyrektora. Korytarz jest użytkowany wspólnie z Przedszkolem ponieważ znajdują się tam też szatnie dla dzieci przedszkolnych.

Wejście do biblioteki umożliwiają drzwi wejściowe dla czytelników wspólne z wejściem do szatni posiadające elektrozamek znajdujący się na wysokości 1,8 m.

Budynek posiada schody, barierki, nie posiada windy.

W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, schodołazu.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub on-line.

Dyrektor biblioteki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym lub psem przewodnikiem w szczególnych przypadkach.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

           

 

  1. Filia w Podlasiu, Podlasie 19, 09-520 Łąck

Filia biblioteczna jest obecnie zawieszona. Planujemy wznowić wypożyczenia we wrześniu 2021 roku.

Biblioteka znajduje się w budynku Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Łącku  filia w Podlasiu, prowadzi do niej wejście z prawej i lewej strony budynku. 

Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku.

Korytarz jest ogólnodostępny, pomieszczenie biblioteki jest na jednym poziomie bez stopni i progów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niewidomych.

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek 900-1730
Wtorek 900-1500
Środa 900-1630
Czwartek dzień wewnętrzny
Piątek 900-1500
Sobota pracująca
(1-sza i 3-cia m-ca)
845-1330

 

Zegar

Kalendarium

Kwiecień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny